MS Access

 Bazy danych w Microsot Access – operacje podstawowe

Opis:Microsoft Access

 1. Wprowadzenie do Baz Danych:
  • tabele i pola
  • relacje
  • relacyjne bazy danych nierelacyjne bazy danych
 2. Tworzenie tabeli indeksy i ich zastosowania reguły sprawdzania poprawności w tabelach:
  • import eskport danych
  • formaty i maski wprowadzania danych
  • tworzenie relacji między tabelami
  • sortowanie danych
  • wyszukiwanie danych
 3. Formularze:
  • tworzenie i modyfikowanie struktury formularzy
  • używanie różnych obiektów kontrolnych (przyciski, grupy opcji, pola OLE itp.)
  • pola z listą wyboru, podformularze
  • wyświetlanie podsumowan otwieranie podformularzy w nowym oknie ustalanie wartości domyślnych kontrolek zmiana widoków formularza
 4. Kwerendy:
  • możliwości kwerend w zakresie filtrowania, sortowania, łączenia informacji z różnych tabel, grupowania, parametryzowania, obliczania nowych wartości
  • młaściwości kwerend
  • kwerendy dopisujące, usuwające, tworzące tabele
  • kwerendy krzyżowe
  • odnajdowanie duplikatów
  • odnajdowanie niedopasowanych danych
 5. Raporty:
  • raporty wyliczeniowe, grupujące, podsumowujące
  • wykresy na raportach
  • numeracja rekordów w grupach tworzenie raportów wielokolumnowych tworzenie szablonów raportów tworzenie własnych kontrolek „label”
 6. Zabezpieczanie bazy danych:
  • tworzenie użytkowników i grup użytkowników
  • modyfikacje struktury raportów
  • porządkowanie i grupowanie danyc
  • eksport i import danych
  • eksportowanie tabel i zapytań
  • eksportowanie raportów jako migawki (snapshot)
  • eksportowanie raportów do Microsoft Word
  • importowanie danych z innych baz danych
  • import plików tekstowych (CSV)
  • importowanie arkuszy Excela
  • łączenie tabel z innych baz danych

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Najbliższy termin:
23-24 czerwiec
21-22 lipiec
23-24 sierpień
8-9 wrzesień
13-14 październik
15-16 listopad
8-9 grudzień

Cena:     980 zł / osoba