Szkolenia Flash

 Tworzenie animacji
– operacje podstawowe

Szkolenie Adobe Flash – operacje podstawowe

Opis:Adobe Flash

 1. Sposoby zastosowań Flasha.
 2. Różnice pomiędzy grafiką bitmapową a wektorową.
 3. Interfejs użytkownika:
  • narzędzia
  • warstwy
  • listwy czasowe
  • praca z miarkami i prowadnicami
  • okno właściwości obiektów
 4. Rysowanie: kolor i wypełnienie.
 5. Transformacje kształtów i wypełnień.
 6. Typy i zastosowania selekcji.
 7. Praca z wieloma obiektami:
  • grupowanie obiektów
  • zbiorcza zmiana parametrów obiektów
 8. Podstawy animacji:
  • timeline (linia czasowa)
  • tworzenie nowych warstw (ikony)
 9. Własności dokumentu:
  • wzorce wielkości
  • tempo animacji
 10. Animacja pojęcie klatki:
  • klatki puste
  • dodawanie klatek kluczowych
  • kasowanie, kopiowanie i odwracanie klatek
  • selekcja wielu klatek
 11. Testowanie filmu.
 12. Animacja poklatkowa.
 13. Animacja kształtu.
 14. Animowanie gradientu.
 15. Tworzenie i edycja symboli:
  • edycja instancji symboli
  • zarządzanie biblioteką, foldery
  • duplikowanie symboli
  • kopiowanie elementów biblioteki pomiędzy plikami
 16. Animacja ruchu.
 17. Warstwy prowadzące:
  • tworzenie ścieżek
  • przypisywanie obiektu do ścieżki
  • synchronizacja obiektów z kierunkiem ścieżki
 18. Efekty linii czasu.
 19. Maskowanie:
  • tworzenie masek
  • animowanie maski
 20. Praca z tekstem:
  • typy tekstu: static, dynamic, input
  • praca z paragrafem
  • formatowanie obiektów tekstowych
  • dołączanie czcionek do pliku
 21. 21. Bitmapy:
  • import plików i sekwencji
  • własności bitmapy, publikowanie
  • import plików z kanałem alpha
  • wypełnianie kształtów bitmapą
  • trasowanie bitmapy
 22. Tworzenie interaktywnych przycisków:
  • stany przycisku
  • niewidoczne przyciski
 23. Movie clips:
  • linia czasowa wewnątrz Movie Clip
  • synchronizacja linii czasowej symbolu z linią czasową sceny
  • instancje Movie Clipu
 24. Eksport Filmu

 

Czas trwania: 21 godzin / 3 dni
Cena: 1300 zł / osoba