Szkolenia Illustrator

 Adobe Illustrator – operacje podstawowe
Grafika wektorowa – operacje zaawansowane

Szkolenie Adobe Illustrator – operacje podstawowe

Opis:Adobe Illustrator

 1. Wprowadzenie:
  • różnice miedzy grafika bitmapową a wektorową
  • formaty plików
  • powiększanie i skalowanie
  • zastosowanie grafiki wektorowej
  • dpi i ppi
  • modele barwne
 2. Praca z dokumentem:
  • tworzenie i zapisywanie nowego dokumentu
  • obszar roboczy
  • palety narzędzi i ich organizacja
  • praca z linijkami i prowadnicami
  • ustawienia dokumentu
 3. Zaznaczenia:
  • wybieranie obiektów, punktów i grup obiektów
  • transformacja i wyrównywanie
  • grupowanie obiektów
 4. Tworzenie podstawowych kształtów:
  • rysowanie kształtów myszą
  • tworzenie kształtów za pomocą danych numerycznych
  • edycja punktów – punkty kontroli krzywych
 5. Wypełnienia, i obrysy:
  • palety kolorów, definicja własnych zestawów
  • zmiana trybu kolorów i alarm przestrzeni kolorów
  • desenie – predefiniowanie i tworzenie własnych
  • wypełnianie obiektu gradientem
  • wielokrotne rysowanie linii (nakładanie na ścieżki i grupy ścieżek)
  • tworzenie bibliotek: kolorów/gradientów/deseni
  • edycja obrysu
  • właściwości obrysu
 6. Warstwy i wygląd:
  • paleta warstw – organizacja w grupach, wyświetlanie, zaznaczanie, blokowanie
  • organizacja obiektów w warstwach – przenoszenie, tworzenie nowych warstw
  • paleta appereance – dziedziczenie wyglądu w warstwach
  • przezroczystość
  • łączenie i spłaszczanie
 7. Praca z tekstem:
  • organizacja pracy – kontenery, przywiązanie do podstawowego obiektu – ścieżki
  • Tekst na ścieżce, tekst w ścieżce zamkniętej
  • tekst swobodny, tekst w obszarze (edycja, powiększanie, obracanie kontenera)
  • właściwości tekstu – formatowanie
 8. Pióro i narzędzia punktowe:
  • tworzenie krzywych z linii prostych przy pomocy linii Beziera
  • dodawanie punktów do linii
  • zmiana typu węzła (smooth – sharp)
  • łączenie ścieżek i odległych punktów
 9. Ołówek i pędzel:
  • rysowanie i edycja przy pomocy ołówka
  • narzędzie wygładzania i usuwania
  • kaligrafia – wybór pędzla z palety pędzli
  • gładkość krzywych – opcje narzędzia
  • wygląd pędzla – opcje pędzla (paleta brushes)
  • tworzenie własnych pędzli
 10. Ścieżki złożone:
  • tworzenie i edycja ścieżek złożonych
  • operacje logiczne na ścieżkach
  • zmiany położenia obiektów w grupie
  • zasady wycinania ścieżek złożonych
  • automatyczny trasowanie – użycie filtra cutout do wyrównania bitmapy
 11. Maski i blendy zniekształcenia:
  • przycinanie obiektów
  • maskowanie tekstu
  • typy blendowania
  • zniekształcania
 12. Symbole:
  • biblioteki symboli
  • tworzenie i edycja symboli oraz jego instancji
  • zamiana wszystkich instancji symbolu użytych w dokumencie
  • narzędzie symbol sprayer
 13. Filtry i efekty:
  • nakładanie efektów na obiekty i warstwy
  • obiekty dynamiczne
  • efekty rastrowe
  • wielopoziomowe nakładanie efektów
 14. Wzorce (templates)
 15. Przygotowanie do druku

 

Czas trwania: 14 godzin / 2 dni
Cena: 950 zł / osoba

Szkolenie Adobe Illustrator – operacje zaawansowane

Opis:Adobe Illustrator Informacje wstępne, wprowadzenie do wiadomości zaawansowanych, konfigurowanie preferencji i interfejsu, współpraca Illustratora z innymi programami graficznymi, eksport i import, wymiana ścieżek pomiędzy Illustratorem, a Photoshopem. Rysowanie i edycja obiektów, zarządzanie obiektami, wstawianie grafiki rastrowej i rastrowanie, kolory dodatkowe, traping (zalewki), przygotowanie do druku – naświetlania (separacje), zapisywanie prac.

Czas trwania: 14 godzin / 2 dni
Cena: 1100 zł / osoba