Szkolenia InDesign

 Tworzenie profesjonalnych publikacji wielostronicowych
– operacje podstawowe

Szkolenie Adobe InDesign – operacje podstawowe

Opis:Adobe InDesign

 1. Specyfika składu tekstu (co to jest skład tekstu, typy oprogramowania, platformy sprzętowe)
 2. Wymogi techniczne programów do składu
 3. Podstawy Adobe InDesign:

  • Uruchamienie programu
  • Obszar roboczy
  • Tworzenie nowego dokumentu
  • Ustawienia strony i wielkości marginesów
  • Linijki i linie pomocnicze
  • Zapisywanie pliku
 4. Zapoznanie się z interfejsem użytkownika:
  • Paleta narzędzi
  • Ramki tekstowe
  • Ramki graficzne
  • Narzędzie Zaznaczenie
  • Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie
  • Narzędzie Tekst
  • Tworzenie linii i transformacji
  • Modyfikacja ramek
  • Swobodna modyfikacja ramek za pomocą narzędzia Zaznaczanie Modyfikacja ramek za pomocą listwy właściwości
  • Wstawianie tekstu w ramkę
  • Łączenie ramek tekstowych (linkowanie)
 5. Elementy graficzne:

  • Praca z grafiką
  • Wstawianie grafiki
  • Obramowania
  • Podstawowe obłamywanie tekstem
 6. Kolory:
  • Praca z kolorami
  • Zakładka Próbki
  • Definiowanie i zmiana kolorów
 7. Tekst i jego właściwości:
  • Praca z fontami (różne typy fontów)
  • Formatowanie znaków
  • Kroje pisma
  • Wielkość kroju pisma
  • Wyróżnienia tekstu
  • Kolory i nasycenie pisma
  • Kerning i tracking
  • Zmiana linii bazowej znaku
  • Formatowanie akapitów
  • Interlinia
  • Wyrównywanie
  • Odległości między akapitami
  • Wcięcia akapitowe
  • Tabulatory
  • Inicjał śródtekstowy
  • Siatka linii bazowych (register) i przyciąganie do niej
 8. Tworzenie i zarządzanie dokumentami złożonymi:
  • Praca z dokumentami wielostronicowymi
  • Zapoznanie się z obszarem pracy
  • Importowanie tekstu
  • Paleta Strony (layout)
  • Wstawianie, zamiana i likwidacja stron
  • Dokumenty jedno i wielołamowe
  • Praca ze stylami

Czas trwania: 14 godzin / 2 dni
Cena: 1300 zł / osoba