Szkolenia CorelDraw

 Grafika wektorowa – operacje podstawowe
Grafika wektorowa – operacje zaawansowane

Opis:CorelDraw

Szkolenie CorelDraw – operacje podstawowe

 1. Wprowafdzenie do grafiki komputerowej:
  • zastosowanie grafiki
  • podział na grafike rastrową i wektorową
  • formaty plików
  • podstawowe modele barwne
 2. Podstawowe informacje o programie:
  • okno programu
  • prawy klawisz myszki
  • pasek standardowy
  • pasek właściwości
  • linijki
  • ustawienia strony
 3. Rysowanie obiektów:
  • siatka i prowadnice
  • skalowanie widoku grafiki
  • zaznaczanie obiektu praca z narzędziami zaznaczenia
  • rysowanie prostokątów
  • rysowanie elips
  • tworzenie wycinków i łuków
  • wielokąty i gwiazdy
  • spirala
  • papier kratkowany
  • rysunek odręczny
 4. Wypełnianie i obrys właściwości i praca z kolorem:
  • rodzaje wypełnień:
   • wypełnienie jednolite
   • wypełnienie tonalne
   • wypełnienie deseniem
   • wypełnienie teksturą
   • wypełnienie PostScriptowe
   • wypełnienie narzędziem
   • wypełnienie interaktywne
  • rodzaje obrysu – właściwości
 5. Kopiowanie i usuwanie obiektów, inne działania:
  • duplikowanie obiektów
  • klonowanie obiektów
  • usuwanie obiektu
  • rozdzielanie i łączenie linii
  • krzywe Beziera
  • praca z węzłami
  • narzędzie – nóż
  • narzędzie – gumka
  • narzędzie – pisak
 6. Praca z tekstem:
  • tekst ozdobny i tekst akapitowy
  • określanie właściwości tekstu
  • dzielenie tesktu na łamy
  • oblewanie tekstem
  • wypełnienie tekstem
 7. Zaawansowane działania w Corel Draw:
  • wyrównanie i rozkład
  • łączenie obiektów
  • głębia
  • metamorfoza
  • praca z dokumentami wielostronicowymi
 8. Przygotowanie dokumentu do druku:

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Cena:     950 zł / osoba

Szkolenie CorelDraw – operacje zaawansowane

CorelDrawOpis szkolenia:     Przypomnienie podstaw. Krzywe – ćwiczenia zaawansowane. Tworzenie publikacji wielostronicowych w CorelDraw. Teksty specjalne – symbole. Modyfikacje obiektów: efekty, typy wypełnień, prowadnice, siatka, tworzenie wykresów i rysunków technicznych. Warstwy w CorelDraw. Separacje barwne CMYK w Corel Draw. Otwieranie i edycja innych foramtów wektorowych (Auto Cad, Illustrator). Praca z szablonami w Corel Draw. Praca z prowadnicami i wzorcami Przygotowanie publikacji do druku cyfrowego oraz naświetlarni.

Zapraszamy na szkolenia Corel Draw.

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Cena:     1100 zł / osoba