Corel Photo-Paint

 komputerowa obróbka fotografii – podstawy

Opis:Photo Paint

 1. Wprowadzenie do grafiki:
  • podział na grafikę wektorową i rastrową
  • formaty plików w grafice rastrowej
  • rozdzielczość, wielkość, skalowanie, kadrowanie
  • kompresja bezstratna i stratna
  • zastosowanie grafiki rastrowej
  • środowisko informacyjne
  • ergonomia pracy, najważniejsze skróty klawiaturowe
  • modele barwne
 2. Selekcja praca z narzędziami do zaznaczania:
   

  • właściwość obiektu (rozmiar, skalowanie, obrót)
  • prostokąt, elipsa, nożyczki, różdżka (zaznaczenia)
  • markiza obiektu, a markiza maski
  • kadrowanie maski do zaznaczenia
 3. Modyfikacje kolorystyczne Zmiana parametrów Mapy bitowej:
   

  • tryby (line-art, grayscale, color)
  • systemy opisu barwy (HSB, RGB, CMYK)
  • balans bieli, jasność, kontrast,
  • narzędzia korekty kolorystycznej Đ separacja
 4. Ustawienie okna pracy:
  • przełączanie i rozmieszczenie: Paska narzędzi i Dokerów
  • otwieranie istniejącego dokumentu
  • widok i powiększanie oraz przemieszczanie się po obrazie.
  • praca z linijkami i liniami pomocniczymi
  • praca na warstwach
  • opcje mieszania warstw
  • style
 5. Tryb obiektowy Podstawowe elementy fotomontażu:
   

  • tworzenie i wypełnianie obiektów
  • łączenie obiektów, blending
 6. Praca z tekstem – dodajemy litery:
  • wprowadzenie i edycja tekstu
  • ustawienia tekstu
  • rasteryzacja
  • efekty specjalne
 7. Dodatki Jak posługiwać się filtrami:
  • wygładzanie, wyostrzanie, ziarno
  • transformacje siatki bitowej, rendering
 8. Import-Export Konkretyzowanie grafiki:
  • skanowanie i druk
  • przygotowanie grafiki na strony www

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Cena:     1200 zł / osoba