Linux – bezpieczeństwo sieci

 bezpieczeństwo sieci

Opis:Linux

 1. Wyłączanie zbędnych usług sieciowych
 2. Flood Ping
 3. Podglądanie połączeń (Sniffing):
  • Sniffit
  • Ettercap
  • Tcpdump
 4. Monitorowanie sieci (Network monitoring):
  • Skanowanie portów (nmap, nessus)
  • Monitorowanie ruchu (LAN traffic monitor (iptraf))
  • Monitorowanie zmian kart sieciowych ethernet oraz nr IP przez użytkowników (arpwatch)
  • Przeglądanie pakietów (Dump traffic on a network (tcpdump))
 5. Logowanie połączeń i pakietów (Logging packets):
  • Logowanie pakietów z wykiorzystań mechanizmów NetFilters oraz iptables
  • Zewnętrzne narzędzia do logowania pakietów (IP Protocols Logger (ippl))
 6. Firewall (na bazie NetFilters oraz iptables):
  • Droga pakietu przez filtry
  • Tworzenie własnych łańcuchów
 7. Serwery proxy:
  • WWW Proxy (Squid)
 8. Szyfrowanie połączeń (Cryptography):
  • SSLwrap
  • SSH and SCP
  • SSH Tunelling
 9. Spoofing:
  • Pozyskiwanie informacji o właścicielu adresu IP oraz domeny
  • Powiadamianie odpowiednich organów o naruszeniu prawa

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Najbliższy termin:
16-17 czerwiec
14-15 lipiec
16-17 sierpień
9-10 wrzesień
12-13 październik
12-13 listopad
16-17 grudzień

Cena:     1280 zł / osoba