Linux – bezpieczeństwo systemu

 Bezpieczeństwo systemu

Opis:Linux

 1. Zabezpieczanie konsoli fizycznej:
  • Zabezpieczenie przed przypadkowym restartem CTRL+ALT+DEL
  • Zapobieganie startowaniu jądra z dodatkowymi parametrami
  • Automatyczne wylogowyanie sesji
  • Blokowanie konsoli wirtualnej
 2. Upgrade systemu
 3. Prawa i własność:
  • Umask
  • SUID
  • Sticky bit
 4. Linki twarde (Hard links)
 5. Bezpieczeństwo systemów plików:
  • Mountowanie partycji z dodatkowymi parametrami
  • Ustalanie rozmiwarów partycji oraz systemu plików
  • Limity pojemności dla użytkowników (quota)
 6. Backup systemu
 7. Sprawdzanie spójności danych (Data integrity checking):
  • MD5sum
  • TRIPWIRE
 8. Bezpieczne usuwanie plików:
  • Secure delete (s) attribute
  • Secure undelete (d) attribute
  • Wymazywanie danych bez możliwości ich odzyskania (Wipe)
 9. Szyfrowanie systemu plików (Filesystem encryption):
  • Cryptoloop device
 10. Szyfrowanie i podpisywanie plików (File signing and encryption):
  • Program GnuPG
  • Program PGP
 11. Login accounting
 12. Process accounting
 13. Zarządzanie dziennikami systemowymi (Program and kernel messages logging):
  • Logowanie zdalne (Remote logging)
  • Zabezpieczanie plików dziennika (Securing logfiles)
  • Zabezpieczanie przed fałszowaniem plików dziennika (Preventing log tampering)
  • Alternatywne systemy logowania (Next generation syslog)
  • Monitorowanie plików dziennika (Log monitoring)
  • Inne formy monitoringu systemu (Log files and other forms of monitoring)
 14. Łamanie haseł systemowych (Cracking passwords):
  • Autoryzacja i logowanie do systemu (login i PAM)
  • Bezpieczeństwo systemu a jądro
  • OpenWall
  • GetRewted
  • LIDS
  • RBSAC

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Najbliższy termin:
9-10 czerwiec
7-8 lipiec
9-10 sierpień
22-23 wrzesień
20-21 październik
17-18 listopad
7-8 grudzień

Cena:     1280 zł / osoba