Linux – konfiguracja sieci

 konfiguracja sieci

Opis:Linux

 1. Podstawowe informacje:
  • Historia sieci, protokołu TCP/IP i UUCP
  • Obsługa sieci w systemie linux
 2. Wstęp do protokołu TCP/IP:
  • Interface sieciowy
  • Adres IP
  • Tłumaczenie adresów (Address Resolution)
  • Trasowanie IP (IP Routing)
  • Protokół ICMP (The Internet Control Message Protocol)
  • Tłumaczenie nazw na adresy IP (Resolving Host Names)
 3. Konfiguracja sprzętu:
  • Konfiguracja jądra
  • Rodzaje urządzeń sieciowych
  • Instalowanie karty Ethernet
  • Omówienie protokołów PLIP, PPP, SLIP
 4. Konfiguracja sieci opartej na protokole TCP/IP:
  • Ustalanie nazwy (hostname)
  • Przypisywanie adresów IP
  • Tworzenie podsieci
  • Zarządzanie plikami hosts oraz networks
  • Konfiguracja Interfaceów sieciowych
  • Wszystko o ifconfig
  • Konfiguracja interfaceów za pomocą pakietu iproute2
  • Komenda traceroute
  • Komenda netstat
  • Zarządzanie tablicą ARP
  • Konfiguracja DNS
 5. Zapora sieciowa TCP/IP (Firewall):
  • Projektowanie zapory sieciowej
  • Netfilter oraz IP Tables
 6. Uruchamianie usług sieciowych:
  • Super Server inetd (xinetd) kontra standalone
  • Zarządzanie dostępem do usług poprzez tcpd
  • Plik Services oraz Protocols
  • Network File System (NFS)
  • Mountowanie udziałów NFS
  • Konfiguracja serwera NFS
  • Electronic Mail
  • Protokóły SMTP oraz POP3
  • Prosta konfiguracja pakietu postfix

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Najbliższy termin:
21-22 czerwiec
28-29 lipiec
30-31 sierpień

Cena:     1280 zł / osoba