Linux – podstawy systemu

 podstawy systemu

Opis:Linux

 1. Geneza systemu Linux.
 2. Podstawowe własności systemów z rodziny UNIX:
  • hierarchiczna struktura plików i katalogów
  • zalety systemu wielowątkowego – wielu użytkowników, wielozadaniowość, wspólne peryferia, komunikacja między użytkownikami, powszechność systemu
  • warstwy oprogramowania: jądro, powłoka i aplikacje
 3. Praca w systemie Linux:
  • rozpoczynanie i kończenie sesji w systemie
  • składnia komend
  • małe i duże litery
  • poprawianie błędów
  • hasła – zmiana, zasady tworzenia, bezpieczeństwo haseł
  • źródła pomocy systemowej
  • podstawowe komendy powłoki
 4. Pliki i katalogi:
  • pojęcie pliku, nazewnictwo plików
  • wyświetlanie zawartości katalogu
  • przeglądanie zawartości pliku
  • pojęcie katalogu, nazewnictwo katalogów
  • podkatalogi, zmiana katalogu bieżącego
  • katalogi z kropką
  • ścieżki dostępu – globalna, względna, korzystanie ze ścieżek
  • operacje na plikach i katalogach – kopiowanie, przenoszenie, usuwanie
  • znaki uogólniające (wildcards)
  • prawa dostępu do plików i katalogów – typy praw, zmiana praw dostępu, zmiana właściciela pliku, katalogu
  • zestaw komend związanych z zarządzaniem plikami
 5. Operacje wejścia i wyjścia, dowiązania:
  • drukowanie poprzez LPR i poprzez CUPS
  • status drukarki
  • przeadresowanie strumieni
  • dopisywanie do pliku, łączenie plików
  • potoki i filtry, rozwidlanie strumieni
  • dowiązania twarde i symboliczne
  • rezultat wykonania komend
  • zestaw komend związanych z operacjami wejścia-wyjścia
 6. Środowisko powłoki:
  • powłoki – cel stosowania, zmienne
  • Bash – indywidualizacja, parametry konfiguracji, korzystanie ze zmiennych
  • kontrola procesów
  • zestaw komend związanych ze środowiskiem powłoki
 7. Dokumentacja systemu i poszukiwanie pomocy:
  • man i info
  • dokumentacja dystrybucji i programów
  • Howto/JTZ
  • LDP
  • vortale
  • usenet
  • google
 8. Środowisko graficzne Linuksa:
  • rodzaje desktop-managerów i środowisk graficznych
  • możliwości środowiska KDE
  • personalizacja KDE

Czas trwania:     21 godzin / 3 dni

Najbliższy termin:
5-7 lipiec
2-4 sierpień
1-3 wrzesień
4-6 październik
3-5 listopad
1-3 grudzień

Cena:     1420 zł / osoba