Szkolenia MS Excel

Szkolenie Microsoft ExcelSzkolenie Microsoft Excel – operacje podstawowe
Szkolenie Microsoft Excel – operacje zaawansowane

Szkolenie Microsoft Excel – operacje podstawowe

Opis:Microsoft Excel

1. Idea pracy z arkuszem kalkulacyjnym:

 • Pojęcie skoroszytu i arkusza
 • Komórki i ich adresy
 • Wprowadzanie danych i ich formatowanie
 • Proste obliczenia w tabelach (adresowanie względne i bezwzględne)
 • Obliczenia w wielu arkuszach
 • Konsolidacja danych

2. Wprowadzanie i poprawianie danych w komórkach arkusza:

 • Typy danych tekst data liczba
 • Poprawianie danych
 • Kopiowanie i przenoszenie różnych typów danych
 • Autowypełnianie

3. Podstawowe formuły w arkuszach:

 • Rodzaje operatorów matematycznych
 • Wybrane funkcje Excela
 • Obliczenia przy pomocy nazw
 • Autoformatowanie i formatowanie arkusza
 • Formatowanie warunkowe
 • Edycja wielkich arkuszy
 • Modyfikacja pasków narzędziowych

4. Tworzenie wykresów i ich modyfikacja:

 • Kreator wykresów
 • Szybka prezentacja graficzna na wykresie
 • Dostosowywanie wykresu do potrzeb użytkownika

5. Zarządzanie listami:

 • Sortowanie i ich rodzaje
 • Filtrowanie list
 • Formularze standardowe w listach (bazach)
 • Tabela przestawna

6. Przygotowanie arkusza do wydruku:

 • Ustawienia strony
 • Wstawianie stopki i nagłówka
 • Drukowanie wielkich arkuszy
 • Drukowanie komentarzy

Czas trwania: 14 godzin / 2 dni

Cena: 980 zł / osoba

Szkolenie Microsoft Excel – operacje zaawansowane

Opis:Microsoft Excel

1. Przypomnienie informacji podstawowych o arkuszach kalkulacyjnych

2. Podstawowe formuły w arkuszach – przypomnienie:

 • Rodzaje operatorów matematycznych
 • Formuły obliczeniowe
 • Stosowanie adresów względnych, bezwzględnych i mieszanych
 • Zastosowanie funkcji do rozwiązywania praktycznych problemów
 • Autoformatowanie i zaawansowane formatowanie arkusza
 • Formatowanie warunkowe

3. Zastosowanie gotowych i tworzenie nowych szablonów:

 • Tworzenie własnych szablonów
 • Zabezpieczanie częściowe arkusza i opcje zabezpieczeń

4. Praca z wieloma arkuszami:

 • Grupowanie arkuszy i jednoczesna praca z wieloma arkuszami
 • Konsolidacja danych zawartych w innych plikach lub arkuszach
 • Obliczenia odwołujące się do wielu arkuszy i plików
 • Hiperłącza w arkuszach

5. Obliczenia przy pomocy nazw zakresów komórek:

 • Tworzenie nazw metodą „utwórz”
 • Tworzenie nazw metodą „definiuj”
 • Obliczenia w tabeli nazwanymi zakresami

6. Przegląd formuł w Excelu na bazie przykładów obliczeniowych:

 • Zaawansowane funkcje daty
 • Logiczne
 • Wyszukiwania i adresu
 • Finansowe
 • Matematyczne
 • Funkcje tablicowe

7. Analiza danych:

 • Metoda szukaj wyniku
 • Scenariusze
 • Solver
 • Tabele przestawne

8. Kontrola poprawności obliczeń i wartości w komórkach:

 • Inspekcja formuł
 • Sprawdzanie poprawności – metody i zastosowania

9. Dostosowanie środowiska do własnych potrzeb:

 • Edycja wielkich arkuszy
 • Modyfikacja pasków narzędziowych
 • Wstawianie znaczników podziału stron
 • Opcje drukowania
 • Przygotowanie do drukowania dużych arkuszy
 • Drukowanie komentarzy

10. Tworzenie wykresów nietypowych i ich modyfikacja:

 • Linie trendu
 • Własny szablon wykresu

11. Listy i funkcje baz danych:

 • Sposoby sortowania
 • Filtrowanie zaawansowane danych
 • Sumy częściowe
 • Funkcje baz danych
 • Raporty tabel przestawnych i wykresy przestawne

12. Praca grupowa:

 • Obszar roboczy
 • Udostępnianie skoroszytów
 • Recenzja
 • Przesyłanie arkuszy e-mailem

13. Współpraca z innymi aplikacjami:

 • Pobieranie danych zewnętrznych
 • Wstawianie tabel do innych programów MS Office

14. Makropolecenia:

 • Nagrywanie makropoleceń
 • Przypisywanie makr do obiektów
 • Tworzenie funkcji użytkownika
 • Tworzenie formularzy
 • Pola formularzy
 • Tworzenie prostych aplikacji na bazie MS Excel

15. Tworzenie formularzy:

 • Tworzenie formularzy
 • Pola formularzy
 • Tworzenie prostych aplikacji na bazie MS Excel

Czas trwania: 14 godzin / 2 dni

Cena: 1280 zł / osoba