MS Outlook

Szkolenie Microsoft Outlook Obsługa poczty, kalendarzy, oraz kontaktów poprzez oprogramowanie Microsoft – operacje podstawowe

Opis:Microsoft Outlook

 1. Informacje wstępne:
  • Elementy okna programu Outlook
  • Foldery
  • Wprowadzenie  do poczty elektronicznej
 2. Konta pocztowe i wiadomości e-mail:
  • Tworzenie kont pocztowych
  • Organizowanie otrzymywanych i wysyłanych wiadomości
  • Przygotowywanie i redagowanie wiadomości
  • Narzędzia poczty elektronicznej
  • Tworzenie i zarządzanie kontaktami (książka adresowa)
 3. Kalendarze w Microsoft Outlook:
  • Konfiguracja kalendarza
  • Omówienie podstawowych pojęć kalendarza
  • Omówienie podstawowych operacji kalendarza
  • Personalizacja Kalendarza: godziny pracy, dni wolne itp.
  • Zarządzanie zasobami i organizowanie spotkań
  • Udostępnianie kalendarza oraz organizowanie kalendarza innym osobom
 4. Zadania:
  • Tworzenie i zlecanie zadań
  • Wykonywanie zadań
  • Organizowanie zadań
  • Grupowanie zadań wg. różnych kryteriów
  • Wyszukiwanie zadań
 5. Dziennik:
  • Rodzaje pozycji dziennika
  • Rejestrowanie czynności
  • Zarządzanie pozycjami dziennika
  • Kontrola czasu wykonywania różnych czynności
 6. Notatki:
  • Tworzenie notatek
  • Organizowanie notatek
  • Porządkowanie notatek
  • Zarządzanie kontami
 7. Konserwacja i eksport:
  • Archiwizacja danych (pliki .pst)

Czas trwania:     8 godzin / 1 dzień

Najbliższy termin:
9 czerwiec
7 lipiec
9 sierpień
24 wrzesień
15 październik
26 listopad
17 grudzień

Cena:     570 zł / osoba