MS PowerPoint

Szkolenie Microsoft PowerPoint Tworzenie prezentacji multimedialnych – operacje podstawowe

Opis:Microsoft PowerPoint

 1. Wprowadzenie do programu PowerPoint:
  • Okno programu PowerPoint
  • Menu programu PowerPoint
  • Paski narzędzi
  • Menu kontekstowe
  • Okienka zadań
  • Uzyskiwanie pomocy
 2. Tworzenie prostej prezentacji za pomocą szablonu:
  • Uruchamianie programu PowerPoint
  • Wybieranie szablonu
  • Wybieranie układu slajdu
  • Tworzenie listy punktowanej
  • Tworzenie wykresu
  • Przeglądanie prezentacji
  • Zapisywanie, otwieranie i zamykanie prezentacji
  • Drukowanie prezentacji
  • Widok normalny
  • Panel Konspekt
  • Efekty przejść i animacje
 3. Tworzenie slajdów tekstowych:
  • Wybieranie układu tekstu
  • Tworzenie pola tekstowego
  • Przesuwanie tekstu
  • Zmiana wielkości liter
  • Ujednolicanie stylu
  • Tworzenie listy numerowanej
  • Zmiana wyglądu tekstu
  • Efekty i kolor czcionki
  • Wyrównywanie akapitów
  • Formatowanie tekstowego symbolu zastępczego
  • Odstępy między wierszami i akapitami
  • Malarz formatów
 4. Tworzenie wykresów:
  • Tworzenie slajdu z wykresem
  • Wpisywanie danych
  • Importowanie danych
  • Tworzenie łącza między plikiem źródłowym a arkuszem danych wykresu
  • Wybieranie typu wykresu
  • Wstawianie tytułów
  • Wstawianie etykiet danych
  • Zmiana położenia etykiet danych
  • Modyfikowanie wykresu
  • Tworzenie dwóch wykresów na slajdzie
  • Schematy organizacyjne i diagramy, tabele
  • Schemat organizacyjny
  • Galeria diagramów
  • Edycja schematu organizacyjnego
  • Tworzenie diagramu niestandardowego
  • Skala wyświetlania
  • Tworzenie slajdu z tabelą
  • Wpisywanie tekstu do tabeli
 5. Dodawanie obiektów graficznych:
  • Rysowanie linii
  • Rysowanie strzałek
  • Tworzenie łączników
  • Tworzenie wielokątów i kształtów niestandardowych
  • Tworzenie autokształtów
  • Modyfikowanie autokształtów
  • Wypełnianie obiektu kolorem
  • Wypełnianie obiektu gradientem, teksturą lub deseniem
  • Wypełnianie obiektu obrazem
  • Dodawanie cienia
  • Dodawanie efektu 3-D
  • Importowanie elementów graficznych
 6. Tworzenie pokazu slajdów:
  • Praca nad pokazem slajdów
  • Pokaz slajdów w działaniu
  • Wyświetlanie slajdów
  • Tworzenie przycisków akcji
  • Tworzenie przycisku akcji Powrót
  • Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów
  • Niestandardowy pokaz slajdów w działaniu
  • Rysowanie na slajdach podczas pokazu slajdów
  • Tworzenie automatycznego pokazu slajdów
  • Próba tempa pokazu slajdów

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Najbliższy termin:
23-24 czerwiec
28-29 lipiec
25-26 sierpień
22-23 wrzesień
20-21 październik
17-18 listopad
7-8 grudzień

Cena:     980 zł / osoba