MS Project

Szkolenie Microsoft Projectpodstawy zarządzania projektami

Opis:Microsoft Project

1. Wprowadzenie:

 • Definicja projektu
 • Kluczowe zasady tworzenia projektów
 • Model trójkąta

2. Obsługa:

 • Instalacja aplikacji
 • Charakterystyka MS Project
 • Pomoc
 • Zapisywanie, wyszukiwanie, otwieranie projektu
 • Podstawowe widoki

3. Harmonogram:

 • Reguły tworzenia harmonogramów
 • Typy harmonogramów
 • Kalendarze projektowe
 • Wprowadzanie zadań do harmonogramu
 • Edycja zadań w harmonogramie
 • Czas trwania zadań
 • Czas ciągły zadań
 • Czas szacowany w zadaniach
 • Priorytet projektu i zadań
 • Współzależności pomiędzy zadaniami
 • Wyprzedzenie i zwłoka
 • Kamienie milowe
 • Wizualizacja zadań w różnych widokach

4. Optymalizacja harmonogramu:

 • Ograniczenia w zadaniach
 • Termin ostateczny
 • Zadania krytyczne
 • |cieżka krytyczna
 • Zapas czasu w projekcie
 • Skracanie ścieżki krytycznej
 • Dostosowanie widoków

5. Zasoby:

 • Definicja zasobów
 • Koszty zmienne zasobów
 • Koszty jednorazowego wykonania
 • Tabele stawek
 • Dostępność zasobów
 • Praca – definicja
 • Stałe w równaniu pracy
 • Nakłady pracy
 • Alokacja zasobów
 • Przeciążenia zasobów
 • Bilansowanie zasobów

6. Koszty:

 • Koszty stałe
 • Kontrola kosztów
 • Koszty projektu, zadań, zasobów i pracy

7. Realizacja projektu:

 • Metody realizacji projektu
 • Plan bazowy
 • Analiza stanu
 • Analiza odchyleń
 • Zmiany w projekcie

8. Raporty:

 • Raporty w MS Project
 • Tworzenie raportów użytkownika

9. Wyszukiwanie danych:

 • Sortowanie danych
 • Filtry
 • Grupowanie danych

Czas trwania:     16 godzin / 2 dni

Najbliższy termin:
14-15 czerwiec
12-13 lipiec
11-12 sierpień
1-2 wrzesień
4-5 październik
2-3 listopad
1-2 grudzień

Cena:     1680 zł / osoba