MS Word

Szkolenie Microsoft Worddokumenty tekstowe – operacje podstawowe

Szkolenie Microsoft Word

Opis:Microsoft Word

 1. Podstawy pracy z programem:
  • Pomoc
  • Widoki
  • Paski narzędzi
  • Inne edytory tekstów
 2. Administrowanie dokumentami:
  • Zapisywanie dokumentów
  • Zapisywanie dokumentów jako stron internetowych
  • Tworzenie nowych dokumentów
  • Właściwości dokumentu
 3. Wstawianie i edycja tekstu:
  • Zasady pracy z tekstem
  • Formatowanie znaków
  • Polskie litery w tekście
  • zmiana kroju fontu i wielkości (właściwości tekstu)
  • indeks górny i dolny
  • Sprawdzanie pisowni i gramatyki
  • Wstawianie bieżącej daty lub godziny
  • Znajdowanie i zamienianie tekstu
  • Autokorekta
  • Tworzenie listy
  • Paragrafy i symbole
 4. Formatowanie akapitów:
  • Wyrównywanie tekstu w akapicie
  • Wcięcia akapitu
  • Odstępy
  • Obramowanie i Cieniowanie
  • Tworzenie kolumn
  • Tabulatory
  • Punktatory i numerowanie
  • Tworzenie i modyfikacja tabel
  • Zastosowania dostępnych styli
  • Konspekt i spis treści
 5. Formatowanie dokumentów i przygotowanie do ich wydruku:
  • Nagłówki i stopki
  • Ustawienia strony
  • Drukowanie
 6. Praca z obiektami:
  • Wstawianie i ustawienia klipów i obrazów
  • Edycja obrazów
  • Wstawianie wykresów
  • Praca z tabelami
 7. Korespondencja seryjna:
  • Drukowanie kopert i etykiet z wykorzystaniem baz adresowych
  • List seryjny podstawowe pojęcia

Czas trwania: 16 godzin / 2 dni

Cena: 820 zł / osoba