programowanie .NET

 tworzenie aplikacji na platformie Microsoft – podstawy

Opis:Microsoft .NET

Szkolenie .NET

 1. Wprowadzenie do platformy .NET:
  • Struktura i sposób działania .NET
  • Środowisko Visual Studio 2008
  • Języki platformy .NET
 2. Język C#:
  • Podstawowe instrukcje języka
  • Klasy i obiekty
  • Zastosowania programowania obiektowego
 3. Windows Forms:
  • Schemat aplikacji graficznych – formularze i kontrolki graficzne
  • Zastosowanie kontrolek w prostych aplikacjach wizualnych
  • Aplikacje wielookienkowe (MDI)
  • Grafika 2D/GDI+ w .NET
  • Obsługa połączeń sieciowych – mechanizm gniazdek, protokoły HTTP i FTP
  • Okna dialogowe
 4. ADO.NET:
  • Idea obsługi danych
  • Operacje na plikach
  • Obsługa danych XML
  • Baza danych Microsoft SQL Server 2005 – instalacja i konfiguracja
  • Obsługa bazy danych MS SQL Server 2005 w .NET
 5. ASP.NET:
  • Tworzenie i obsługa formularzy w ASP.NET
  • Łączenie ASP.NET z XHTML
  • Połączenia z bazą danych MS SQL Server 2005
  • Interakcja z serwerem – mechanizm sesji

Czas trwania:     28 godzin / 4 dni

Najbliższy termin:
21-24 czerwiec
26-29 lipiec
23-26 sierpień
6-9 wrzesień
5-8 październik
2-5 listopad
7-10 grudzień

Cena:     1800 zł / osoba