ASP.NET

 tworzenie aplikacji webowych (internetowych) – podstawy

Opis:ASP.net

 1. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji webowych.
 2. Języki niezbędne do tworzenia aplikacji ASP.NET – XHTML i C#.
 3. Podstawowe kontrolki ASP.NET.
 4. Mechanizmy protokołu HTTP:
  • Żądanie (Request)
  • Odpowiedź (Response)
 5. Sesje:
  • Zasady działania
  • Mechanizm działania w ASP.NET
 6. ADO.NET:
  • Różne rodzaje źródeł danych
  • Źródła danych (Data Sources)
  • Microsoft SQL Server – integracja z ASP.NET
  • Kontrolki obsługujące źródła danych
 7. Style, a tematy, czyli połączenie szaty graficznej i ASP.NET.

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Cena:     1200 zł / osoba