CSS

 Kaskadowe Arkusze Stylów – szkolenie podstawowe

Opis:CSS

 1. Wprowadzenie do CSS:
  • czemu wybrać CSS zamiast HTML dodając układ graficzny.
  • Składnia CSS – tworzenie pierwszego arkusza stylów
 2. Wygląd elementów:
  • Kolory i tła w CSS
  • Czcionki w CSS
  • Tekst i formatowanie za pomocą CSS
  • Linki
 3. Identyfikacja i grupowanie elementów:
  • Wyróżnianie elementów (class i id)
  • Grupowanie elementów (span i div)
 4. Model blokowy CSS:
  • Model blokowy – marginesy zewnętrzne i wewnętrzne
  • Model blokowy – obramowania
  • Model blokowy – Wysokość i szerokość
 5. Pozycja i zależności:
  • Elementy pływające (float)
  • Pozycjonowanie elementów
  • Warstwy na warstwach a właściwość z-index
 6. Poprawny CSS:
  • Standardy WWW i sprawdzanie poprawności (W3C)

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Cena:     1100 zł / sosba