JavaScript

 Skrypty na stronach – szkolenie podstawowe

Opis:JavaScript

 1. Wprowadzenie do języka JavaScript:
  • Umieszcanie skryptów JavaScript na stronach www
  • Proste wyrażenia, liczby i zmienne
  • Typy danych w JavaScript
 2. Operatory w JS:
  • Operatory arytmetyczne
  • Operatory porównania i relacyjne
  • Operatory logiczne
  • Operatory bitowe
  • Operatory przypisania
  • Priorytety operatorów
 3. Tworzenie skomplikowanych skryptów:
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
  • Funkcje
 4. Rozszerzone elementy JS:
  • Tablice i obiekty
  • Tworzenie własnych obiektów
  • Data i czas (obiekt Date)
  • Operacje matematyczne (obiekt Math)
  • Zdarzenia i ich obsługa
  • Lista zdarzeń które można obsłużyć w JavaScript
  • Formularze
  • Stringi
  • Wyrażenia regularne

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Cena:     1100 zł / osoba