PHP i mySQL

 dynamiczne strony i aplikacje internetowe – szkolenie rozszerzone

Opis:PHP i MySQL


 1. Informacje podstawowe:
  • Wprowadzenie do języka PHP
  • Technologia Server Side Script
  • Instalowanie języka PHP
  • Zasady współpracy z XHTML
  • Język znaczników a język programowania
 2. Programowanie w języku PHP:
  • Podstawowe polecenia i składnia
  • Zmienne i operatory
  • Tablice zwykłe i asocjacyjne
  • Interakcja z użytkownikiem i formularze
  • Struktury sterujące i funkcje
  • Strony wielozadaniowe
  • Programowanie obiektowe w PHP
 3. Wprowadzenie do baz danych:
  • Instalowanie systemu MySQL
  • Logowanie się w systemie MySQL
  • Praca z aplikacją PHPMyAdmin
  • SQL – strukturalny język zapytań
  • Tworzenie bazy danych
 4. Typy relacji bazodanowych:
  • Proste relacje i relacje typu wiele-do-wielu
  • Modyfikowanie danych przechowywanych w bazie
  • Łączenie się z bazą MySQL za pomocą PHP
  • Wysyłanie zapytań SQL za pomocą języka PHP
 5. Aplikacje bazodanowe:
  • Obsługa sesji PHP
  • Uwierzytelnianie proste
  • Uwierzytelnianie HTTP
  • Implementacja „koszyka zakupów”
  • Serwis WWW oparty na bazie danych
  • Wybrane przykłady aplikacji: blog i forum
  • Wprowadzenie do e-commerce
  • CMS – Content Management System

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Cena:     1200 zł / sosba