PHP

 dynamiczne strony i aplikacje internetowe – szkolenie podstawowe

Opis:

 1. Przygotowanie środowiska oraz operacje podstawowe:
  • Instalacja serwera Apache i bazy danych MySql pod Windows
  • Metody wstawiania kodu PHP
 2. Zmienne i stałe:
  • Praca ze zmiennymi
  • Typy zmiennych
  • Formularze i zmienne
  • Rzutowanie zmiennych
  • Przypisywanie na stałę typu (settype)
  • Stałe
  • Operacje na zmiennych i na stałych
 3. Operatory:
  • Operatory
  • Operatory matematyczne
  • Operatory przypisania
  • Operatory porównania
  • Operator kontroli błędów
  • Operatory inkrementacji i dekrementacji
  • Operatory logiczne
  • Operator ciągu
 4. Instrukcje:
  • if
  • elseif
  • else
  • pętla for
  • while
  • do…while
 5. Tablice:
  • Tablice i sięganie do tablic
  • Tablice asocjacyjne
 6. Praca z elementami zewnętrznymi:
  • include, require, readfile
  • Przenoszenie zmiennych w obrębie serwisu www
  • Metody POST i GET
  • Przenoszenie w polach hidden za pomocą formularza
  • Przenoszenie zmiennych w adresie url
  • Wykorzystanie zmiennych sesyjnych
  • Wykorzystanie cookies
  • Kontrola błędów za pomocą funkcji php
 7. Wspópraca z bazami danych:
  • MySql- krótki kurs tworzenia relacyjnych baz danych
  • Narzędzia wspomagające zarządzanie bazami danych – PhpMyAdmin
  • Pobieranie danych z bazy za pomocą zapytań sql z wykrzystaniem zmiennych w zapytaniach
  • Dodawanie danych do bazy za pomocą formularzy
  • Usuwanie rekordów z bazy
  • Uaktualnianie danych
 8. Operacje złożone:
  • Tworzenie „CMS” – prostych systemów zarządzania treścią
  • Tworzenie własnych funkcji
  • Obiekty – metoda programowania

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Cena:     1200 zł / osoba